Olajšamo depresijo

TEKOČA OBVESTILA

Dr. De Miranda, dr.med., spec. psihiater bo z marcem 2024 prenehala z delom v naši ambulanti. Nadomestil jo bo Dr. Aljoša Danieli, dr.med. spec. psihiater. Spremenjen je tudi ponedeljkov urnik obratovanja ordinacije (glej ORDINACIJSKI ČAS).

Zaradi preobremenjenosti ambulante ob petkih, telefonske klice sprejemamo le od 9 do 11 ure dopoldan. Hvala za razumevanje.

Elektronska pošta info@pkm.si je namenjena spremembi termina vaše obravnave in predpisu manjkajoče farmakoterapije do vaše naslednje obravnave. Na telefonski številki se lahko ureja vaša farmakoterapija zgolj v času prisotnosti VAŠE OSEBNE psihiatrinje in ne kadarkoli. Urnik delovanja si lahko ogledate tu.

Z  oktobrom 2022 se cenik samoplačniških storitev spremeni: Prvi pregled: 120 Eur, Nadaljnji pregled : 80 Eur

Od septembra 2022 dalje je v naši ordinaciji možno (in zaželeno) tudi negotovinsko plačevanje z bančno kartico.

V primeru, da nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, Vam bomo storitve zaračunali.

Ordinacija PKM d.o.o. nudi možnost tudi mladim specializantom v okviru izobraževalnega dela in specializacije:  družinske medicine, psihiatrije in psihiatrije otrok in mladostnikov.

NAŠI  ZDRAVNIKI:
Kristina Tina Šelb, dr.med., spec.psih.
Katja Jeras, dr.med., spec.psih.
Dr. Aljoša Danieli, dr.med. spec. psih.
Odgovorna oseba:
red.prof.dr.Marga Kocmur, dr.med., viš.svet., spec.psih.

 

 

Naročanje

Naročanje novih in obstoječih pacientov:

Po 2. odst. 15.a čl. Zakona o pacientovih pravicah, pacientom omogočamo naslednje oblike naročanja:

po pošti: PKM d.o.o. Slomškova 23, 1000 Ljubljana
po telefonu:  (01) 232 26 00
osebno v ordinaciji v času znotraj ordinacijskega časa (objavljen na spletni strani) in
elektronsko: info@pkm.si

Čakalne dobe (zadnji popravek: 2.1.2024)

Čakalna doba na prvi pregled  je 120 dni.

Čakalna doba za samoplačnike je 65 dni.

Triaža napotnic se bo izvedla v roku 3 dni, pacient bo uvrščen na čakalni seznam v nadaljnjih 2  dneh.

Pojasnilo o čakalnih dobah po vrstah napotitve:

  • nujno: ne sprejemamo
  • zelo hitro: 90 dni
  • hitro: 100 dni
  • redno: 120 dni

Cenik (samoplačniki): 

  • Prvi pregled: 120 Eur
  • Nadaljnji pregled /psihoterapija: 80 Eur

 

 

Odgovorna oseba za čakalne dobe : M. A. Prelovšek

 

 

 

 

 

NUJNA PSIHIATRIČNA POMOČ: Kam in kdaj?

Ambulantna obravnava v naši ordinaciji NI namenjena zdravljenju od PAS (psihoaktivne substance), prav tako ni namenjena zdravljenju odvisnosti oseb mlajših od 18 let. V nujnih primerih, se obrnite na urgentno psihiatrično službo.

KAM?

  • Urgentna Psihiatrična Pomoč ( 8h - 14h), Njegoševa 4: Center za izven bolnišnično psihiatrijo. Tel: 01/4750670
  • Enota Za Krizne Intervence (EKI), Grablovičeva 44b: CMZ. Tel: 01/5874900
  • UPKLJ Polje, Studenec 48. Tel: 01/5872112